Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af bolig

Oversigt over vedligeholdelse af bolig - udlejer, lejer og ejerforening imellem:

UdgiftEjer
Ejerf.
Rensning af afløb køkken og bad til faldstammer   X
Rensning og udskiftning af faldstammer

    X
Rep. af vandhaner samt udskiftning af pakninger                                    X

Udskiftning af lodrette stigstrenge/føderør til de

enkelte forgreninger t.o.m t-stykke    X
Udskiftning af de enkelte forgreninger fra de lodrette stigstrenge/føderør   X
Udskiftning af defekt radiator samt ventiler og thermostat   X
Ruder itu            
Udskiftning af toilet som ikke kan repareres   X
"Revnet" håndvask   X
"Revnet" toiletskål   X
Vedligeholdelse af vinduer og altandøre (udvendig)

   X
Vedligeholdelse af vinduer og altandøre (indvendig)   X


Navneskilte (hoveddør og indgang)

 X
Rep. af indgangsdøre til lejlighed

Vedligeholdelse af bolig - Ejere

Generelt

Vedligeholdelse af ejerboliger påhviler med få undtagelser ejeren.

Undtagelser

Ejerforeningen står for vedligeholdelse/udskiftning af følgende:

  • Lodrette stigstrenge/føderør til de enkelte forgreninger hvad koldtvand-, varmtvand- samt fjernvarmerør angår
  • Udskiftning af defekte gulvafløb
  • Udskiftning af defekte faldstammer (bemærk - gælder ikke blot tilstoppet afløb)
  • Udvendig vedligeholdelse af vinduer og altandøre
  • Totaludskiftning af vinduer og altandøre, hvor reparation ikke er rentabel
  • Elektriske installationer frem til lejlighedens målertavle.