Bestyrelse

Bestyrelsens arbejde

Ejerforeningens bestyrelse har til opgave at beslutte vedligeholdelsesopgaver på ejendommen, samt tage stilling til moderniseringer af såvel bygninger, tekniske installationer, som udearealer. Bestyrelsen afholder ca. 6 møder om året og disse møder afholdes i beboerrummet, hvor administrationen, en lejerrepræsentant samt varmemester deltager.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter:
René Persson (formand)
Lyshøjgårdsvej 97, 1. 3.
Bo SommerLyshøjgårdsvej 97, kld. tv.
Peter Frøshøj
 Lyshøjgårdsvej 103, 5. 1.
Bent JohansenLyshøjgårdsvej 99, 5. 1.
Maja Rasmussen
Lyshøjgårdsvej 99, st. 4.
Flemming Eriksen (sup)Lyshøjgårdsvej , . .
Joachim Thorhauge (sup)Lyshøjgådsvej 87, 1. tv.

Referater af bestyrelsesmøder ligger på Administration Danmarks hjemmeside. Login og password står i betalingsservicemeddelelse og på adresselisten på opslagstavlerne.

Bestyrelsen kan kontaktes ved enten at aflevere et brev i postkassen ved varmesterkontoret, eller sende en email til bestyrelsen (at) lehmannsvaenge.dk.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et udvalg som er: Grønt udvalg (vedligeholdelse/fornyelse af grønne områder).

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen finder sted i januar måned.