Kælderrum

Der er mulighed for at leje et ekstra kælderrum. Ønsker du dette, ret da henvendelse til varmemesteren, som vedligeholder en venteliste.

Cykel/barnevognsrum

Der ud over findes i Blok C, 4 aflåste rum til at henstille cykler og barnevogne.