Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af bolig

Oversigt over vedligeholdelse af bolig - udlejer, lejer og ejerforening imellem:

Vedligeholdelse af bolig - Ejere

Generelt

Vedligeholdelse af ejerboliger påhviler med få undtagelser ejeren.

Undtagelser

Ejerforeningen står for vedligeholdelse/udskiftning af følgende:

  • Lodrette stigstrenge/føderør til de enkelte forgreninger hvad koldtvand-, varmtvand- samt fjernvarmerør angår
  • Udskiftning af defekte gulvafløb
  • Udskiftning af defekte faldstammer (bemærk - gælder ikke blot tilstoppet afløb)
  • Udvendig vedligeholdelse af vinduer og altandøre
  • Totaludskiftning af vinduer og altandøre, hvor reparation ikke er rentabel
  • Elektriske installationer frem til lejlighedens målertavle.