Navneskilte

Ved indflytning i ejendommen, får man en blanket udleveret hos varmemesteren. Denne skal udfyldes og afleveres til varmemesteren, som herefter sætter det nye navneskilte op.

Har man behov for at få tilføjet eller slettet navne på det eksisterende navneskilt, kontakt varmemesteren for at få udleveret blanket eller udskriv fra denne side.

Fremleje

Skal du fremleje din lejlighed, skal samme blanket bruges, hvor din nye adresse skal påføres, for det tilfælde, at foreningen skal i kontakt med dig.