Husorden

For ejendommen ”Lehmannsvænge” Lyshøjgårdsvej 85 – 89 og 93 – 103

Affald:

Badeværelse:

I ejendommens affaldsskakter må der kun benyttes dertil egnede poser, som skal være forsvarligt lukket, så skakten ikke forurenes. Skakten må ikke benyttes ml. kl. 23.00 og 06.00. Intet affald må henkastes/stilles på ejendommens område.

Øvrige affald skal sorteres efter de vejledninger varmemester/bestyrelsen angiver ved opslag og i ejendommens affaldsordningen.

Såfremt der er badekar, må dette kun benyttes til badning.

Vandhaner, blandingsbatterier samt toilet skal være i orden og pakninger skal være tætte, så vandspild undgås.

Der må ikke hensmides andet end toiletpapir i toilettet.

BRUG VAND MED OMTANKE

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2011