Bestyrelse

Bestyrelsens arbejde

Ejerforeningens bestyrelse har til opgave at beslutte vedligeholdelsesopgaver på ejendommen, samt tage stilling til moderniseringer af såvel bygninger, tekniske installationer, som udearealer. Bestyrelsen afholder ca. 6 møder om året og disse møder afholdes i beboerrummet, hvor administrationen, en lejerrepræsentant samt varmemester deltager.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter:

René Persson (formand)

Bo Sommer

Peter Frøshøj

Bent Johansen

Maja Rasmussen

Flemming Eriksen (sup)

Joachim Thorhauge (sup)

Lyshøjgårdsvej 97, 1. 3.

Lyshøjgårdsvej 97, kld. tv.

Lyshøjgårdsvej 103, 5. 1.

Lyshøjgårdsvej 99, 5. 1.

Lyshøjgårdsvej 99, st. 4.

Lyshøjgårdsvej , . .

Lyshøjgådsvej 87, 1. tv.

Referater af bestyrelsesmøder ligger på Administration Danmarks hjemmeside. Login og password står i betalingsservicemeddelelse og på adresselisten på opslagstavlerne.

Bestyrelsen kan kontaktes ved enten at aflevere et brev i postkassen ved varmesterkontoret, eller sende en email til bestyrelsen (at) lehmannsvaenge.dk.

Udvalg

Bestyrelsen har nedsat et udvalg som er: Grønt udvalg (vedligeholdelse/fornyelse af grønne områder).

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamlingen finder sted i januar måned.